Topik 7 : Pelanggan + Peserta7.1.1 Tambah Pelanggan Baru Lokasi ( Senarai > Pelanggan )


Panduan

Isi ruangan dengan maklumat yang sesuai.
Langkah menambah pelanggan
1. Isikan maklumat pelanggan.
Isi kata laluan atau jana kata laluan secara rawak. Jumlah karakter minimum bagi kata laluan adalah 8 karakter.
2. Tekan butang Simpan

Another alt text

7.1.2 Kemaskini Pelanggan


Panduan

1. Cari baris (row) pelanggan yang ingin dikemaskini.

2. Tekan butang untuk mula kemaskini.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris. Another alt text 3. Isi Maklumat pelanggan.
4. Tekan Butang Simpan setelah selesai mengisi maklumat pelanggan anda.

7.1.3 Padam Rekod Pelanggan


Panduan

1. Cari baris (row) pelanggan yang ingin dipadam.

2. Tekan butang untuk memadam rekod.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris. Another alt text 3. Tekan Butang pada popup yang keluar untuk mengesahkan proses memadam rekod.

Another alt text

7.2.1 Kemaskini Peserta Lokasi ( Senarai > Peserta )


Panduan

1. Cari baris (row) peserta yang ingin dikemaskini.

2. Tekan butang Kemaskini untuk mula kemaskini.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris. Another alt text 3. Isi Maklumat peserta.

4. Tekan Butang setelah selesai mengisi maklumat peserta anda.

7.2.2 Tips Tambahan ( Tambah / Padam Peserta )


Panduan

Secara tetapnya, sistem tidak membenarkan admin untuk menambah atau memadam peserta kerana segala rekod peserta adalah terikat kepada rekod jualan.

Jika admin ingin menambah peserta, sila tambah rekod jualan dan isi maklumat peserta yang berkaitan.

Jika admin ingin memadam peserta, sila cancel atau padam rekod jualan yang berkaitan dengan rekod peserta tersebut.

Top