Topik 12 : Hebahan ( SMS + Emel )INFO : Kegunaan Hebahan

Fungsi utama hebahan adalah untuk menghantar mesej kepada penerima (prospek, bekas pelanggan, dan ejen). Hebahan boleh digunakan untuk memaklumkan penambahan produk, penambahan servis, perubahan bisnes, promosi atau apa sahaja tujuan yang mampu anda imiginasikan. Anda boleh akses halaman hebahan ini melalui menu dropdown Hebahan dari navigation bar di atas.

12.1 Pilih Medium Penjanaan Senarai Penerima


Pilih Medium Penjanaan Senarai Penerima

Anda boleh menjana senarai penerima hebahan melalui dropdown hebahan. Tiga medium utama adalah:

1. Kumpulan - Tiga kumpulan utama adalah:

i- Ejen
ii- Prospek - Prospek terbahagi kepada kumpulan prospek. Anda boleh memilih untuk menghantar kepada semua prospek atau kepada hanya kumpulan prospek yang tertentu.
iii- Pelanggan

2. Jualan - Anda boleh menggunakan sejarah jualan untuk menjana senarai penerima hebahan. Anda juga boleh menapis senarai yang dijana menggunakan kotak input yang disediakan. Another alt text 3. Peserta - Anda boleh menggunakan rekod peserta untuk menjana senarai penerima hebahan. Anda juga boleh menapis senarai yang dijana menggunakan kotak input yang disediakan. Another alt text Tekan butang Jana Senarai Nama untuk menjana senarai

12.2 Pilih Medium Hebahan


Pilih Medium Hebahan

Terdapat dua medium hebahan yang disediakan.

1. SMS - Hebahan melalui SMS memerlukan kredit SMS.
- Sila tekan butang Top Up Kredit SMS di halaman utama dashboard admin di bahagian tengah kanan. Another alt text 2. Emel - Anda boleh mengubah tetapan emel di Tetapan > Sistem > Emel

12.3 Ubahsuai Kandungan Hebahan


Ubahsuai Kandungan Hebahan

12.4 Papar sejarah dan status hebahan


Papar sejarah dan status hebahan

Akses halaman sejarah hebahan melalui menu navigasi di atas iaitu dari dropdown Hebahan > Sejarah

Antara maklumat penting yang dipaparkan di halaman sejarah hebahan adalah:
1. Tugasan - Dari mana senarai hebahan dijana
2. Protokol - Medium hebahan (SMS / Emel)
3. Pencapaian - Rekod Maklum Balas sama ada hebahan sampai kepada penerima atau tidak.
4. Mula - Tarikh dan masa hebahan dimulakan.
5. Tamat - Tarkih dan masa hebahan berakhir/berhenti.
6. Status - Rekod hebahan yang selesai akan dilabel dengan SELESAI
7. Papar Kandungan Hebahan - Tekan butang Papar Kandungan untuk memaparkan kandungan hebahan yang telah dihantar.

Another alt text