gambar bahagian 6 staf


INFO: Kegunaan Fungsi Staf

Fungsi Staf adalah untuk memberi akses kepada sistem pengurusan bisnes anda kepada staf anda.

Kami menawarkan
1) Fungsi login staf
2) Limitasi kepada akaun staf

Anda boleh memilih fungsi yang dibenarkan kepada akaun staf anda. Dengan cara ini, hanya fungsi yang dibenarkan sahaja dapat diakses oleh staf anda.
Mesej Berjaya/Ralat Maklum Balas Butang Simpan
Apabila anda membuat perubahan, dan menekan butang untuk menyimpan, anda akan menerima mesej maklum balas menandakan simpanan anda berjaya atau tidak berjaya.
- Simpanan berjaya.
- Mesej seperti di bawah akan dipaparkan sekiranya simpanan berjaya.
simpanan berjaya
- Simpanan tidak berjaya.
- Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya berlaku sebarang ralat. Sila rujuk kepada mesej ralat untuk keterangan tentang masalah yang berlaku.

Bahagian 4.1 : Senarai Kumpulan Staf (Lokasi: Senarai Staf Kumpulan)

senarai kumpulan staf

4.1.1 Tambah Kumpulan Staf Baru Tambah Kumpulan Staf Baru

  1. Isikan Nama Kumpulan Staf. Contohnya Bahagian Operasi
  2. Tandakan checkbox fungsi yang ingin diaktifkan untuk kumpulan staf tersebut.
  3. Tekan Butang

4.1.2 : Kemaskini Kumpulan Staf

1) Cari baris (row) kumpulan staf yang ingin dikemaskini

2) Tekan butang untuk mula kemaskini.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris.
Borang kemaskini staf

2) Isi Maklumat staf.
- Pastikan semua kotak bertanda * diisi dengan lengkap.
- Kod staf adalah Kata Kunci Unik. Pastikan anda mengisi kod staf berlainan bagi setiap staf.

3) Tekan Butang setelah selesai mengisi maklumat staf anda.

4.1.3 : Padam Rekod Kumpulan Staf

1) Cari baris (row) kumpulan staf yang ingin dikemaskini

2) Tekan butang untuk memadam rekod.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris.
Borang kemaskini kumpulan staf

3) Tekan Butang pada popup yang keluar untuk mengesahkan proses memadam rekod.
popup padam kumpulan staf

Bahagian 4.2 : Staf (Lokasi: Senarai Staf Nama)

senarai staf

4.2.1 Penerangan Fungsi ( Carian )

Carian

Kotak carian adalah untuk mencari staf yang sepadan dengan kata kunci yang dicari. Tips: Anda boleh mengisi apa jua kata kunci dan sistem akan mencari semua padanan kata kunci dari semua kolum (ID, nama, emel, kumpulan).

4.2.2 Tambah Staf Baru Tambah Staf Baru

Isi ruangan dengan maklumat yang sesuai.
Langkah menambah staf
  1. Pilih kumpulan staf dari senarai dropdown. Senarai ini dicipta secara automatik apabila anda mencipta kumpulan staf.
  2. Isikan maklumat staf. Pastikan ID staf adalah unik dan berlainan dari staf lain.
    Isi kata laluan atau jana kata laluan secara rawak. Jumlah karakter minimum bagi kata laluan adalah 8 karakter.
    ID dan kata laluan diberikan kepada staf anda sebagai maklumat daftar masuk sistem pengurusan bisnes anda.
  3. Tekan butang

4.2.3 : Kemaskini Rekod Staf

1) Cari baris (row) staf yang ingin dikemaskini

2) Tekan butang untuk mula kemaskini.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris.
Borang kemaskini staf

2) Isi Maklumat staf.

3) Tekan Butang setelah selesai mengisi maklumat staf anda.

4.2.4 : Padam Rekod Staf

1) Cari baris (row) staf yang ingin dikemaskini

2) Tekan butang untuk memadam rekod.
- Lokasi : pada lajur "Tindakan" di hujung baris.
Borang kemaskini staf

3) Tekan Butang pada popup yang keluar untuk mengesahkan proses memadam rekod.
popup padam staf